Huisregels gasten Grandcafé MarkZicht

squibbely-lijntje

Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij Grand Café te kunnen handhaven voor iedereen.

Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen te worden opgevolgd.

Wie de huisregels niet naleeft, kan worden verwijderd en/of de toegang worden ontzegd.

 

Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.

 1. U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend binnen het bedrijf nuttigen en/of op het terras. Het is niet toegestaan bij Grand Café MarktZicht eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.
 2. Het is binnen niet toegestaan hoofddeksels te dragen tijdens lunch of diner. Dit geldt niet voor ons terras.
 3. Het is niet toegestaan om in uitsluitend badkleding op het terras te verblijven. Wij verzoeken u vriendelijk altijd schoeisel te dragen in verband met de mogelijke aanwezigheid van glasscherven.
 4. Op het terras is bovenkleding verplicht.
 5. Eigendommen van ons Grand Café mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het (bewust) veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
 6. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 7. Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.
 8. Wij trachten aan ieders voorkeur met betrekking tot de tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
 9. Te laat? Geeft niets. Maar na 45 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij uw tafel vergeven aan andere gasten
 10. Om de wachttijden voor al onze gasten te beperken hanteren wij één gezamenlijke rekening per reservering/tafel. Per persoon apart betalen is mogelijk maar dient u vooraf aan te geven.
 11. Wij accepteren geen dinerbonnen of VVV-cheques, wel hebben wij onze eigen dinnercheque.
 12. Huisdieren zoals honden zijn van harte welkom op het terras, vanwege onze open keuken binnen helaas niet.
 13. Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen, zeker langs de waterkant.
 14. Iedere vorm van agressie jegens gasten en/of personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 15. Mobiel telefoneren is niet toegestaan als dit overlast betekent voor de andere gasten.
 16. Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
 17. Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.
 18. Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 19. De toegang tot Grand Café MarktZicht kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.
 20. Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen. Wij controleren conform de wet tot 25 jaar.
 21. Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.
 22. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
 23. Heeft u klachten, van welke aard dan ook?
 24. Meld ze direct bij een medewerker van ons bedrijf.
 25. Aan klachten achteraf kunnen wij helaas weinig meer doen, wij lossen dit zeer graag op vóór u weggaat!

 

Wij danken u voor uw begrip!

 

 

Contact

Dorpsstraat 95,
1721 BC Broek op Langedijk

Tel: 0226 – 724 734
E-mail: info@marktzichtetenendrinken.nl

Openingstijden

Maandag:    Gesloten
Dinsdag:      11:00 - 00:00
Woensdag:  11:00 - 00:00
Donderdag: 11:00 - 00:00
Vrijdag:        11:00 - 02:00
Zaterdag:     10:00 - 02:00
Zondag:       12:00 - 00:00